Brak pasów to nie wszystko. Za co jeszcze pasażer samochodu może dostać mandat?

Podróżowanie na fotelu pasażera wcale nie zwalnia nas z pewnych obowiązków. Pasażer, podobnie jak kierowca, również jest uczestnikiem ruchu i może zostać ukarany mandatem. Wśród wykroczeń, za które Policja może pasażerowi wręczyć mandat, znajdują się błahe wykroczenia, jak i poważne naruszenie, które jest podstawą do wlepienia srogiej kary. Przy odrobinie szczęścia i braku pomyślunku możemy otrzymać mandat w wysokości 1500 pln. Za co jeszcze pasażerowie mogą zapłacić i za jakie wykroczenia karani są najczęściej.

Pasażer może zostać ukarany mandatem za:

  • Dopuszczenie do prowadzenia auta osoby, która nie ma prawa jazdy. Mandat wynosi 100pln.
  • Dopuszczenie do jazdy innego kierowcy w sytuacji, gdy pojazd nie posiada stosownych badań technicznych lub gdy pojazd nie jest wyposażony w wymagane przez prawo urządzenia i przyrządów. Mandat wynosi od 50 do 200pln.
  • Zaśmiecanie i zanieczyszczanie drogi na przykład wyrzucenia niedopałka papierosa lub opakowań po jedzeniu. Mandat wynosi od 50 do 200pln.

Niezwykle ważna sprawa, że w dwóch wymienionych wyżej przypadkach, odnoszących się do dokumentów i stanu pojazdu pasażer może zostać ukarany grzywną tylko wtedy gdy jest właścicielem pojazdu lub jego użytkownikiem. Co za tym idzie, ma świadomość o wyżej wymienionych problemach.

Pasażer odpowiada nie tylko za pijanego kierowcę!

W ramach artykułu 96 Kodeksu wykroczeń. Na jego mocy mandat może otrzymać nie tylko pasażer, który pozwolił na prowadzenie pojazdu przez pijanego kierowcę, ale również ten, który zezwolił na to:

  • osobie, która nie ma wymaganych uprawnień,
  • wiedzą, że pojazd nie posiada odpowiednich dokumentów, które dopuszczają auto do ruchu,
  • pomimo że pojazd nie jest wyposażony w wymagane przez prawo urządzenia i przyrządy.

Pijany pasażer również może spowodować wypadek!

W niektórych sytuacjach nakładana jest na pasażera pewna odpowiedzialność za kierowce, ale zdarzają się sytuacje wręcz odwrotne, kiedy to pasażer jest pijany lub zbyt nerwowy. Z tego powodu pasażer może doprowadzić do wypadku lub spowodować niebezpieczeństwo. Może to być wywołane paniką lub upojeniem alkoholem. Jeśli pasażer złapie za kierownicę, zaciągnie hamulec ręczny lub otworzy drzwi podczas jazdy i w ten sposób doprowadzi do wypadku, lub sprowadzi niebezpieczeństwo, może odpowiedzieć nawet za przestępstwo narażenie życia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki wypadek grozi nawet 3 lata pozbawienia wolności. Jeśli zachowanie pijanego pasażera nie doprowadziło do tak niebezpiecznej sytuacji, pasażer może dostać mandat za wykroczenie według taryfikatora, który powiększony jest o 500pln.

Właściciel, posiadacz, użytkownik lub osoba, która prowadzi pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobie pod wpływem alkoholu, lub podobnie działającego środka podlega karze grzywny. W tym przypadku trzeba mieć na uwadze, że grzywna, która przewidziana jest w Kodeksie wykroczeń może wynieść nawet 5000 pln. Jeśli dojdzie do wypadku to sytuacja pasażera, który dopuścił do jazdy, jest jeszcze gorsza.

Pasażer samochodu to również uczestnik ruchu, w związku z tym może zostać ukarany mandatem. Zarówno kierowca jak i wszyscy pasażerowie mają obowiązek zapinania pasów. W razie niewypełnienia tego obowiązku grozi mandat w wysokości 100 pln. Kodeks wykroczeń nakłada na właściciela lub użytkownika auta obowiązek niedopuszczenia do jego prowadzenia przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Pasażer może zostać uznany za jedynego sprawcę wypadku lub kolizji. W pierwszym wypadku grozi kara pozbawienia wolności, a w drugim mandat powyżej 500 pln. Pasażer może otrzymać mandat również za zaśmiecanie drogi lub odpuszczenie do prowadzenia auta osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *